Barendrechtse inwoners gevraagd om deel te nemen aan erfgoed enquête

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Barendrecht werkt aan een nieuw erfgoedbeleid en vraagt daarbij input van haar inwoners. Door middel van een enquête wil de gemeente inzicht krijgen in hoe men over het erfgoed in Barendrecht denkt en welk belang men eraan hecht.

Informatie voor nieuw beleid

De informatie die uit deze enquête komt, zal worden gebruikt om het nieuwe erfgoedbeleid mede vorm te geven. De enquête kan van 14 tot en met 28 maart anoniem worden ingevuld. Voor degenen die de enquête liever op papier invullen, is een papieren vragenlijst beschikbaar bij het gemeentehuis.

Win een exclusief bezoek

Tien inwoners die de enquête met naamsgegevens invullen, maken kans op een exclusief bezoek aan één van de Barendrechtse monumenten. De gemeente zal kort na 28 maart contact opnemen met de winnaars.

Resultaten in april

De resultaten van de enquête worden eind april verwacht. Deze zullen op verschillende manieren bekend worden gemaakt.

Barendrechtse monumenten

Barendrecht telt 87 monumenten: 17 rijksmonumenten, 68 gemeentelijke monumenten en 2 archeologische monumenten. Deze vallen allemaal onder het cultureel erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn het sluisje bij de Vredepolder, het kantoorgebouw van de voormalige VELO-fabriek aan de Achterzeedijk en de Pendrechtse Molen. Ook de oude dorpskern en een deel van de 1e Barendrechtseweg zijn aangemerkt als beschermde dorpsgezichten.